Condicio sine qua non

Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)