format_quote

“Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.”

Euripid