format_quote

“Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?”

Monteskje