format_quote

“Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.”

Onore De Balzak