format_quote

“Čovek sve može, samo ako hoće.”

Gete