format_quote

“Čoveku praznoga želuca hrana je Bog.”

Mahatma Gandi