format_quote

“Čovjek je često samo zato dobar što nema prilike da bude zao.”

Sandor Petofi