format_quote

“Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.”

Platon