“Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji.”

Zulfikar Zuko Džumhur