format_quote

“Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere, stotinu će promijenit vjera da učini što joj srce žudi.”

Petar Petrović Njegoš