Cum grano salis

Sa zrnom soli – ima skrivena poruka o kojoj treba razmisliti