format_quote

“Ćutanje je najsavršeniji izraz preziranja.”

Džordž Bernard