“Čuvaj se plemenitog kada ga potcijeniš, i loše osobe kada je ugostiš, i pametna čovjeka kada ga u nezgodnu situaciju dovedeš i ahmaka ako budeš milostiv prema njemu.”

Arapske poslovice