“Dijete se igra sa životom dok je malo, a poslije se život igra sa njime kada poraste!”

Arapske poslovice