Dixi et salvavi animam meam

Rekoh i pobijedih svoju dušu