format_quote

“Dobro ima sputane ruke, jer se uvijek nečega ustručava, dok je zlo slobodno, jer se ničega ne ustručava.”

Tadeusz Kotarbinski