format_quote

“Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku.”

Ugo Foscolo