format_quote

“Dosada i dokolica su majka filozofije.”

Aristotel