format_quote

“Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.”

Bertrand Rasel