format_quote

“Duhovni je dar od Boga čoveku da opazi svoje grehe.”

Duhovni je dar od Boga čoveku da opazi svoje grehe.