format_quote

“Džepovi lenštine puni su “ako” i “ali”.”

Njemačke poslovice