format_quote

“Električna komunikacija nikada neće zamijeniti lice koje svojom dušom ohrabruje drugu osobu da bude hrabra i iskrena. “

Čarls Dikens