Fide, sed cui, vide!

Vjeruj, samo pazi kome vjeruješ