format_quote

“Gdje je vjera gospodar, tamo je razum sluga čija je dužnost da šuti.”

Sandor Petofi