“Gomila po svojim karakteristikama veoma liči na empirijskog pojedinca… Grupa… ima organizaciju koja propisuje djelatnosti pojedinca… a apstraktni kolektivi se smatraju nad-ličnim i kao takvi su koliko je najviše moguće udaljeni od empirijskog pojedinca.”

Leopold von Wiese