format_quote

“Haje za nju ko za lanjski snijeg.”

Bosanske poslovice