“Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga.”

Marlen Ditrih