format_quote

“Ili ne počinji posao ili ga dovrši.”

Ovidije