format_quote

“Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.”

Denis Diderot