Imago animi sermo est

Govor je slika duše – Ciceron