“Imali bismo više mira kad se ne bismo opterećivali onim šta govore i rade drugi.”

Toma Kempinski