“Iman – vjerovanje se dijeli na dvoje: na ono koje te čuva od ulaska u vatru, i na ono koje te čuva od vječnog boravka u vatri.”

Arapske poslovice