format_quote

“Inflacija je degradirala i štedne uloge ali i kredite. Oni koji štede plaćaju dugove onih koji žive od kredita.”

Duško Radović