Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae)

Među oružjem muze ćute (nema umjetnosti za vrijeme rata)