format_quote

“Istina može ponekad i da ne bude vjerovatna.”

Nicolas Boileau