Ius est ars boni et aequi

Pravo je umjetnost dobrog i jednakog