Iustitia omni auro carior

Pravičnost je od svega zlata skupocjenija – Ciceron