format_quote

“Iz historijskih djela saznaje se više o historičarima nego o historiji.”

Thomas Mann