format_quote

Izdavački mit je da ljudi hoće da čitaju lake stvari.”

Umberto Eko