format_quote

“Izmislili su milion načina da vreme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi.”

Đorđe Balašević