format_quote

“Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu.”

Marko Aurelije