format_quote

“Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.”

Demokrit