format_quote

“Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.”

Konfučije