format_quote

“Kad god žene žele da od muškarca naprave pitomu ovcu, one mu kažu da je lav sa čeličnom voljom.”

Ža Ža Gabor