“Kad se proglasi vanredno stanje, svaki magarac zna da vlada.”

Camillo Cavour