format_quote

“Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumete šta ste ga pitali.”

Andre Žid