format_quote

“Kada bi Bog mogao da mi da neki znak da postoji… Na primer, veliku uplatu na moje ime u nekoj švajcarskoj banci.”

Vudi Alen