Kada bi se ljudi ustegli od lijepog govora o sebi, i lošeg govora o drugima – većina čovječanstva bi postala nijema!

Arapske poslovice