format_quote

“Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe.”

Tomas Edison