“Kada siromahu daš ribu – nahranio si ga za taj dan, a ako siromaha naučiš kako hvatati ribu – nahranio si ga za čitav život!”

Arapske poslovice